Reference

Za nejlepší reference považujeme úspěšně realizované projekty. Jejich skladba vypovídá o nadnárodním charakteru a významu realizovaných řešení. Za dvacet pět let své existence realizovala firma více než 60 implementací ERP systému proALPHA® a desítky individuálních celopodnikových řešení u zákazníků v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Česku a na Slovensku. Požadavky západoevropských trhů jsou nadprůměrné a skutečnost, že se firma SPC solutions s.r.o. s těmito požadavky úspěšně vyrovnává, svědčí nejen o její konkurenceschopnosti, ale především o vysoké míře kvality odváděné práce a osobní zodpovědnosti všech členů týmu. Přehled našich řešení u konkrétních zákazníků dodáme na vyžádání ZDE