ERP systémy

Koncepce ERP (Enterprise Resource Planning) systému proALPHA® se od prvopočátku orientuje na požadavky výrobních a obchodních podniků střední velikosti. Na základě těchto požadavků bylo vyvinuto komplexní, standardní, široce parametrizovatelné řešení, s jehož pomocí je možné řešit prakticky veškeré úlohy těchto podniků.

Celopodnikové řešení proALPHA® zahrnuje nejen typické ERP funkce, jako jsou kompletní oblast logistiky (výroba včetně APS – Advanced Planning and Scheduling, využití mobilních zařízení pro hlášení logistických a výrobních dat, nákup, sklad, prodej), finančních a účetních agend a controllingu, nýbrž podporuje uživatele také v oblastech jako jsou správa vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) nebo správa dokumentů (DMS – Document Management System).

proALPHA® je aktivním ERP řešením. O aktivním řešení hovoříme z toho důvodu, že celý systém je prostoupen konfigurovatelnými automatizačními procedurami řízení toku pracovních činností (Workflow Automation), které sofistikovaně podporují uživatele při realizaci jednotlivých operací. Všem oblastem modulárně budovaného systému byla při vývoji věnována rovnocenná pozornost. Díky tomu vznikl homogenní integrovaný systém, kde integrací je míněn naprostý soulad všech množstevních a hodnotových toků bez jakékoliv duplicity pořizování dat. Systém využívá přednosti nejnovějších technologií a díky důsledné orientaci na globálně uznávané standardy a dodavatele zaručuje vysokou úroveň ochrany investic vložených do implementace informačního systému u koncových zákazníků. Poskytnutí podrobnějších informací, včetně předvedení systému proALPHA® je možno dohodnout zde ….