Služby systémového integrátora

Systémová integrace je postavena na dlouhodobém partnerství se zákazníkem v oblasti koordinace IT aktivit. Cílem spolupráce je vybudování účelného a spolehlivého informačního systému, který kryje veškeré procesy ve firmě. Naše nezávislost na platformách a řešeních dostupných na trhu nám umožňuje objektivně navrhnout zákazníkovi optimální řešení.

Z pohledu zákazníka přináší systémová integrace přidanou hodnotu v následujcích oblastech:

  • zvýšení efektivity IT
  • snížení provozních nákladů
  • zvýšení bezpečnosti systému
  • zajištění dalšího rozvoje systému

Strategická koncepce IT

Naši konzultanti jsou připraveni pomoci zákazníkovi definovat strategickou koncepci IT rozvoje. Definovaná koncepce je následně rozpracována na konkrétní oblasti fungování IT s rozpadem na jednotlivé projekty, vedoucí k plnění dílčích cílů. Naše činnost v této oblasti zahrnuje také výběr vhodných subdodavatelů pro jednotlivé projekty.

Řízení IT projektů

Tým zkušených projektových manažerů je schopen vést jak jednotlivé projekty, tak provádět i koordinaci těchto projektů navzájem tak, aby bylo docíleno požadované koncepce s optimálním využitím zdrojů. Nedílnou součástí řízení IT projektů je udržování aktuální dokumentace. Samozřejmostí je vedení a koordinace těchto projektů i v zahraničí.

Administrace firemní infrastruktury

Naši inženýři mohou administrovat vaši firemní IT infrastrukturu vybudovanou v prostředí OS Linux nebo Windows. Jako MS Silver Partner máme přístup k nejnovějším technologiím firmy Microsoft. Naši pracovníci s certifikací MS Proffesional jsou schopni pomoci při údržbě či rozšiřování vaší infrastruktury včetně podpory a uživatelského servisu. Projekty realizujeme jak na zákaznické, tak na vlastní cloudové infrastruktuře.

Nezávislé testování software

Jako systémový integrátor poskytujeme služby při výběru, zavádění a údržbě informačních systémů. Náš tým odborníků je připraven nezávisle prověřit stav dodávky vašeho informačního systému nebo aplikace, navrhnout potřebné kroky pro optimalizaci řešení a supervizovat jejich realizaci.