Individuální řešení

Naší silnou stránkou je poskytování kvalifikovaných služeb s vysokou přidanou hodnotou. Pro zákazníky, kteří nenašli standardizované řešení svých potřeb, vyvíjíme software na míru. Máme dlouholeté zkušenosti s řešením specifických požadavků a potřeb významných firem a podniků z celé řady evropských zemí.

ISAH

ISAH je akronym pro Informační Systém Anton Häring (Anton Häring KG, Werk für Präzisionstechnik). Firma, zaměstnávající téměř 2.500 pracovníků ve svých závodech v Německu, Polsku a Číně produkuje přesné obrobky zejména pro automobilový průmysl. S firmou spolupracujeme již od roku 1995. ISAH je komplexní řešení typu ERP orientované na speciální požadavky firmy s převažující velkosériovou výrobou s mimořádnými požadavky na kvalitu produkce. Systém pokrývá nejen běžné agendy spojované s ERP systémy, ale obsahuje i moduly pro podrobný sběr dat z výroby až na úroveň jednotlivých strojů. Řeší rovněž docházkový systém včetně agendy závodní kantýny a správy nápojových automatů.

TEX.NET

Standardizované řešení pro podporu exportních a spedičních činností, určené pro německý trh. Implementováno s integrací na různé ERP systémy u více než stovky německých firem.

OPSO

Specializovaná aplikace určená pro servisní techniky německé firmy EOS München, kteří celosvětově zabezpečují servis laserových sintrovacích strojů. Aplikace umožňuje technikům příjem zakázek z centrálního ERP systému, jejich lokální zpracování až po výstupní protokoly o servisním zásahu určené zákazníkovi a následné zpětné hlášení dat o provedených činnostech a spotřebovaném materiálu zpět do centrálního ERP systému.

MA48

Pro MA48 Vídeňského magistrátu (Die Abteilung Abfallwirtschaft, Strassenreinigung und Fuhrpark) jsme řešili agendu rozpisu a vyhodnocování tras pro svoz odpadků města Vídně a agendu vjezdových bran na vídeňskou třídírnu odpadu a skládku zbytkového odpadu.

Elektronický katalog zboží SMC

SMC je celosvětovou jedničkou průmyslové automatizace v oboru pneumatických systémů. Pro českou a rakouskou pobočku SMC jsme řešili interaktivní elektronický katalog a komplexní grafický designer pneumatických obvodů.

TELCOM

Pro firmu Neckermann Versand AG Frankfurt jsme se podíleli na řešení řídícího systému pro servisní oddělení, zajišťující provoz a údržbu komplexního systému balicích linek zásilkového obchodu.

TÜV Systém zpracování zakázek

Pro TÜV Suddeutschland jsme řešili agendu příjmu, evidence a zpracování zakázek.

TÜV Sběr a vyhodnocení testovacích dat výtahových zařízení

Jedná se o specializovaný software pro sběr dat z měřících senzorů, umožňující vyhodnotit stav a provozuschopnost výtahových zařízení.