Technologie

Strategie hledání optimálních řešení pro konkrétní zákazníky klade značné nároky na know-how, schopnosti a flexibilitu zaměstnanců. Trvale sledujeme vývojové trendy, zvyšujeme kvalifikaci svých zaměstnanců a koncentrujeme se na vedoucí produkty a technologie v dané době na trhu dostupné. Tato strategie nám umožňuje se v dostatečném předstihu připravit na potřebné technologické změny a včas doplnit portfolio produktů o technologicky nejvyspělejší prvky.

Progress software

Naše firma má více než 25 let zkušeností s platformou Progress americké společnosti Progress Software Corporation. Platforma umožňuje efektivní psaní aplikací náročných na zpracování dat.

.NET

Naši inženýři mají více než 20 let zkušeností s platformou Microsoft.NET. Naším primárním vývojovým jazykem na této platformě C# a to jak pro webové, tak i pro klasické aplikace.

Mobilní technologie

V oblasti mobilních technologií jsme schopni vyvinout nativní aplikace na platformách iOS, Android a Windows Mobile. Vývoj provádíme buď v základním jazyku dané platformy, nebo pomocí frameworku Xamarin.

MS Sharepoint Development

Vývoj a údržba systémů založených na MS Sharepoint, včetně vývoje vlastních komponent.

Webové technologie

V rámci webových aplikací realizujeme projekty na platformě (L)inux.(A)ppache.(M)ySQL.(P)hp.

Systémová administrace

Tým odborníků administruje následující Linuxové platformy:

  • Ubuntu
  • Debian
  • RedHat

V prostředí Windows se jedná o nejnovější serverové, databázové (MS SQL server) a desktopové platformy. Síťovou infrastrukturu jsme schopni pokrýt na úrovni produktů Cisco.

Řízení projektů

Naši projektoví manažeři jsou certifikováni na metodiky PRINCE2 a ITIL. Projekty jsou realizovány metodikou Waterfall nebo Agile, případně dle standardů zákazníka.